Dodatočné info

Rámikové miery

Prístroj Varroa Controller možeme prisposobiť rôznym rámikovým mieram. Skúsenosti nám ukazujú, že aj v normovaných mierach existujú rozdiely a preto potrebujeme presné rozmery rámikov, aby sme sa ubezpečili, že prístroj je vyrobený presne podľa Vami požadovaných rozmerov. Nasledujúci obrázok ukazuje tri základné modely prístroja a k nim zodpovedajúce rámikové miery, ktoré sú pre ne vhodné: Na vypracovanie presnej cenovej ponuky na zakúpenie prístroja potrebujeme presné rámikové miery, tak ako je to zobrazené v menu Objednávky „Order“ (PDF súbor „Objednávkový formulár“).

 

Vylepšenia prístroja - nápady od užívateľov

Potom, čo sme si vyhodnotili dotazníky od našich zákazníkov, zistili sme že:       1. zákazníci sú veľmi spokojní s prístrojom a kúpili by si ho znova.       2. zákazníci si želajú technické vylepšenia, ktoré by im zobrazovali, čo práve prístroj robí a kedy bude koniec ošetrenia. Začali sme sa tým seriózne zaoberať a vylepšili sme elektroniku prístroja. Teraz je už prístroj vybavený novým displejom, ktorý zobrazuje užívateľovi:

• čas zostávajúci do ukončenia ošetrovania • stav teploty • stav vlhkosti • v prípade problému, užívateľ presne vie, o akú chybu ide prostredníctvom "chybových hlášok"napr., E04: (Doplňte vodu!).

 

Varroa Controller je možné používať aj na miestach, kde nie je elektrina

Na včelniciach, kde nie je prívod elektriny, je možné používať Varroa Controller s generátorom. V takomto prípade Vám odporúčame:       - Pre plynulý chod prístroja Varroa Controller odporúčame použiť generátor s trvalým príkonom najmenej 800 W.       - Prosíme Vás, uistite sa, že Váš generátor je vybavený vyhladzovacím kondenzátorom. Je to potrebné pre ochranu elektronických súčastí Varroa Controller.       - Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali a dodržiavali inštrukcie, ako správne používať generátor (ako napr. technický manuál), osobitne v súvislosti s umiestnením generátora a iné bezpečnostné opatrenia.