Príručka o tepelnom ošetrovaní proti klieštikovi

 "Táto kniha je " nevyhnutnosťou" pre včelárov, ktorí uvažujú o hypertermii ako možnej alternatíve ku klasickým metódam liečenia proti roztočom Varroa. Ambíciou autora bolo napísať knihu, ktorá je ľahko zrozumiteľná pre každého a zahŕňa výsledky z výskumu použiteľné pre prax. Autor bezpochyby dosiahol svoj cieľ. Mnohé samo vysvetľujúce obrázky a grafy k tomu prispievajú. "

Robert Sieber, šéfredaktor časopisu "Schweizer Bienenzeitung " jún 2012

Príručka o tepelnom ošetrovaní proti klieštikvi Varroa destructor (kliknite na nadpis a stiahnite si príručku zadarmo)

Kap. 1 Fascinácia a motivácia prirucka o tepelnom osetrovaniKap. 2 Prečo potrebujeme niečo nové? Kap. 3 Kráska a zviera Vývoj včely Vývin klieštika včelieho Poškodenie včelstva klieštikom včelím Kap. 4 Dôvera je dobrá, kontrola je lepšia Faktor prepočtu Miera rozmnožovania Miesto Princíp tepelného ošetrenia Odobratie trúdieho plodu Kap. 5 Priebeh tepelného ošetrenia Varroa Controller Sedem krokov tepelného ošetrenia Po ošetrení Kap. 6 Použitie tepelného ošetrenia počas celého roka Jar: mať jasno od začiatku Obzvlášť efektívna práca s klietkou na matky Jeseň: dokázať včasne reagovať na nebezpečné ohrozenia Kap. 7  Správy z praxe – po viacerých rokoch používania Wilfried Ammon Konrad Gwiggner Werner und Fabienne Kron Konrad Tabojer Felix Munk David Ratzberger Kap. 8  Keď z toho majú všetci niečo Kap. 9 Literatúra
Príručka o tepelnom ošetrovaní proti klieštikovi je dostupná v tlačenej aj elektronickej verzii v slovenskom jazyku a môžete si ju stiahnuť tu: praxishandbuch Varroa Hypertermia_pdf_online